Izredni študijski dopust - Diritto allo studio

Izredni plačani študijski dopust za leto 2020 – Šole s slovenskim in dvojezičnim učnim jezikom na Goriškem, Tržaškem in Videmskem
Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2020 – Scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue delle province di Gorizia, Trieste e Udine
    

Obveščamo, da lahko zainteresirano učno in neučno osebje, ki je v staležu oz. v službi z imenovanjem za določen čas do 31. 8. oz. do 30. 6., odda vlogo za izredni študijski dopust najkasneje  do 15. novembra 2019.

 

Si comunica che il personale docente e A.T.A. interessato, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale fino al 31/8 o al 30/6, può presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio  entro il 15 novembre 201 9 .

 

  

------------------------------------------------------------------------------------

Izredni plačani študijski dopust za leto 2019 – Šole s slovenskim in dvojezičnim učnim jezikom – Gorica / Špeter

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2019 – Scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue – Gorizia / San Pietro al Natisone:

 

Izredni plačani študijski dopust za leto 2019 – Šole s slovenskim učnim jezikom – Trst

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2019 – Scuole con lingua d'insegnamento slovena – Trieste:

 
 
--------------------------------------------------------------------------------

Obveščamo, da lahko zainteresirano učno in neučno osebje, ki je v staležu oz. v službi z imenovanjem za določen čas do 31. 8. oz. do 30. 6., odda vlogo za izredni študijski dopust najkasneje do 15. novembra 2018.

 
Si comunica che il personale docente e A.T.A. interessato, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale fino al 31/8 o al 30/6, può presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio entro il 15 novembre 2018.
 

--------------------------------------------------------------------------------

Izredni plačani študijski dopust za leto 2018 – Šole s slovenskim učnim jezikom – Gorica

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2018 – Scuole con lingua d'insegnamento slovena – Gorizia:

 
Izredni plačani študijski dopust za leto 2018 – Šole s slovenskim učnim jezikom – Trst
Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2018 – Scuole con lingua d'insegnamento slovena – Trieste:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 
Obveščamo, da lahko zainteresirano učno in neučno osebje, ki je v staležu oz. v službi z imenovanjem za določen čas do 31. 8. oz. do 30. 6., odda vlogo za izredni študijski dopust najkasneje do 15. novembra 2017.
 
Si comunica che il personale docente e A.T.A. interessato, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale fino al 31/8 o al 30/6, può presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio entro il 15 novembre 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Obveščamo, da lahko zainteresirano učno in neučno osebje, ki je v staležu oz. v službi z imenovanjem za določen čas do zaključka šolskega leta ali didaktičnih dejavnosti, odda vlogo za izredni študijski dopust najkasneje do 15. novembra 2016.
 
Si comunica che il personale docente e A.T.A. interessato, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale fino alla fine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni, può presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio entro il 15 novembre 2016.
 

Izredni plačani študijski dopust za leto 2017 – Šole s slovenskim učnim jezikom – Trst:

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2017 – Scuole con lingua d'insegnamento slovena – Trieste:

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Obveščamo, da lahko zainteresirano učno in neučno osebje, ki je v staležu oz. v službi z imenovanjem za določen čas do zaključka šolskega leta ali didaktičnih dejavnosti, odda vlogo za izredni študijski dopust najkasneje do 15. novembra 2015.
 
Si comunica che il personale docente e A..T.A. interessato, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale fino alla fine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni, può presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio entro il 15 novembre 2015.
 
Izredni plačani študijski dopust za leto 2016 – Šole s slovenskim učnim jezikom:
   
Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2016 – Scuole con lingua d'insegnamento slovena:
 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 
Obveščamo, da lahko  zainteresirano učno in neučno osebje, ki je v staležu oz. v službi z imenovanjem za določen čas do zaključka šolskega leta ali didaktičnih dejavnosti, odda vlogo za izredni študijski dopust najkasneje do 15. novembra 2014.
 
Si comunica che il personale docente e A..T.A. interessato, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale  fino alla fine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni, può presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio entro il 15 novembre 2014.
 

Izredni študijski dopust: začasne lestvice za leto 2015, dekret AOODRFR/11089 z dne 4. 12. 2014

Diritto allo studio: graduatorie provvisorie per l'anno 2015, decreto AOODRFR/11089 d.d. 4/12/2014

 

Izredni študijski dopust: dokončne lestvice za leto 2015, dekret AOODRFR/11289 z dne 10. 12. 2014

Diritto allo studio: graduatorie definitive per l'anno 2015, decreto AOODRFR/11289 d.d. 10/12/2014

Izredni plačani študijski dopust za leto 2015: polnopravna vključitev v lestvico profesorja Davida Peterina

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2015: scioglimento riserva prof. David Peterin

 


Data: 10.12.2019