Natečaji in lestvice - Reclutamento

 

Učno osebje - Personale docente

  

V tem razdelku so razpoložljive informacije o pokrajinskih in zavodskih lestvicah in o posodobitvah le-teh za učno osebje šol s slovenskim učnim jezikom.

In quest'area sono a disposizione le informazioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento e d'Istituto con i relativi aggiornamenti per il personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

 

Posodobitev zavodskih lestvic - oktober 2019 / Aggiornamento graduatorie d'istituto - ottobre 2019

Kandidati s strokovno usposobljenost za poučevanje / Candidati con abilitazione all'insegnamento

 

 
Posodobitev pokrajinskih lestvic 2019 / Aggiornamento graduatorie ad esaurimento 2019
 
Dokončne lestvice 2019/2022 - Graduatorie definitive 2019/2022


Objavljamo odlok z dokončnimi pokrajinskimi lestvicami za habilitirano učno osebje na šolah s slovenskim učnim jezikom vseh vrst in stopenj v tržaški in goriški pokrajini – triletje 2019/2022 /
Pubblicate le graduatorie ad esaurimento  definitive dei docenti abilitati delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di ogni ordine e grado delle province di Trieste e Gorizia per il triennio 2019/2022

 

Začasne lestvice 2019/2022 - Graduatorie provvisorie 2019/2022

Objavljamo odlok z začasnimi pokrajinskimi lestvicami za habilitirano učno osebje na šolah s slovenskim učnim jezikom vseh vrst in stopenj v tržaški in goriški pokrajini – triletje 2019/2022 /
Pubblicate le graduatorie ad esaurimento  provvisorie dei docenti abilitati delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di ogni ordine e grado delle province di Trieste e Gorizia per il triennio 2019/2022

 

 

 
 
 
Priznanje študijskega naslova – Riconoscimento del titolo di studio
Izključitev z lestvic / Depennamenti dalle graduatorie
Dokončne pokrajinske lestvice 2017-2018 / Graduatorie ad esaurimento definitive 2017-2018
Pokrajinske lestvice 2014-2017 / Graduatorie ad esaurimento 2014-2017

 

 

Zavodske lestvice za š.l. 2017/18, 2018/19 in 2019/20
Graduatorie d'Istituto per gli aa. ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20

 

  

Posodobitev zavodskih lestvic učnega osebja - januar 2017
Aggiornamento graduatorie d’istituto personale docente - gennaio 2017
Pokrajinske lestvice 2016 / Graduatorie ad esaurimento 2016
 
Zavodske lestvice za š.l. 2016/2017
Graduatorie d'istituto per l'a.s. 2016/2017

 

Vključitev v Pokrajinske lestvice slovenskih šol na podlagi odredbe Državnega sveta
Inserimenti nelle GAE delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in seguito ad ordinanza del Consiglio di Stato 
 

 

Pokrajinske lestvice 2015 / Graduatorie ad esaurimento 2015

 

Izredni zaposlitveni načrt učiteljev in profesorjev za šolsko leto 2015/2016 – nujno obvestilo
Piano straordinario di assunzioni di docenti per l'a.s. 2015/2016 – avviso urgente
 
Zavodske lestvice  š.l. 2014/17 - Graduatorie d'Istituto aa.ss. 2014/17
   
Pokrajinske lestvice  š.l. 2014/17 - Graduatorie ad esaurimento aa.ss. 2014/17
  

    
Posodabljanje pokrajinskih lestvic - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
 
  • Š. l. 2013/14 - A. s. 2013/14
- Posodabljanje pokrajinskih lestvic š.l. 2013/14 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento a.s. 2013/2014
  

 

Posodabljanje pokrajinskih lestvic učnega osebja za triletje 2014/17 -
Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/17 
 

 

Dopolnjevanje 2. pasu zavodskih lestvic učnega osebja -  Integrazione Graduatorie di Istituto di II fascia del personale docente
 

  Data: 10.10.2019