Urad za slovenske šole - Scuole con lingua di insegnamento slovenaPredstojnik IV. oddelka: Igor Giacomini   

Osebje:

- Funkcionarji: Tomaž Ban, Sara Pertot, Maja Zavadlav

Sodelavci: Daniele Furlan, Gerardo Tolentino, Luisa Vigini
 

Spletne strani v slovenskem jeziku

Urad IV – Urad za slovenske šole je pristojen za vprašanja, povezana s slovenskimi šolami na Tržaškem in Goriškem ter z dvojezičnimi slovensko-italijanskimi šolami na Videmskem.

Urnik za stranke:

ponedeljek, torek, četrtek: 11.00-13.00

sreda: 15.00-17.00 

  

Dirigente Ufficio IV: Igor Giacomini 
Personale:

- Funzionari: Tomaž Ban, Sara Pertot, Maja Zavadlav

Collaboratori: Daniele Furlan, Gerardo Tolentino, Luisa Vigini
 

Pagine in lingua italiana

Ufficio IV – Ufficio per l’ istruzione in lingua slovena: si occupa delle questioni riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e delle scuole con insegnamento bilingue sloveno-italiano della provincia di Udine

Orario per il pubblico:

lunedì, martedì, giovedì: 11.00 - 13.00

mercoledì: 15.00 - 17.00Data: 30.01.2014