Urad za slovenske šole - Ufficio per l'istruzione in lingua slovenaPredstojnik II. oddelka: Igor Giacomini   

  

Spletne strani v slovenskem jeziku

II. Urad - Urad za slovenske šole je pristojen za vprašanja, povezana s slovenskimi šolami na Tržaškem in Goriškem ter z dvojezičnimi slovensko-italijanskimi šolami na Videmskem.

Posamezna področja delovanja Urada so dostopna s klikom na posamezni tematski sklop na levi strani (kazalo).   

E-naslov: slovenskiurad@istruzione.it 

  

Dirigente Ufficio II: Igor Giacomini 

 

Pagine web in lingua italiana

Ufficio II – L'Ufficio per l’ istruzione in lingua slovena si occupa delle questioni riguardanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e delle scuole con insegnamento bilingue sloveno-italiano della provincia di Udine.

I singoli settori di attività dell'Ufficio sono accessibili cliccando sull'ambito tematico prescelto sul lato sinistro della pagina (indice).

E-mail: slovenskiurad@istruzione.it

 


Data: 17.04.2020